28.10.2022

| 61/2022

Brandenburgs Finanzverwaltung sucht polnischsprachige Bewerber für Ausbildungs- und Studienplätze

Ab sofort sind Bewerbungen für Ausbildungs- und Studienbeginn im Sommer 2023 möglich - Neu: Standortwünsche werden bereits im Bewerbungsverfahren berücksichtigt

Königs Wusterhausen – Klick für Klick die Berufslaufbahn in Brandenburgs Finanzverwaltung starten: Wer im kommenden Sommer die zweijährige Ausbildung zur Finanzwirtin/Finanzwirt oder das dreijährige Studium zur Diplom-Finanzwirtin/Diplom-Finanzwirt (FH) beginnen möchte, kann jetzt online seine Bewerbungsunterlagen einreichen. Die theoretischen Abschnitte beider Ausbildungsgänge finden auf dem Campus der Finanzverwaltung in Königs Wusterhausen statt.

Die praktischen Abschnitte hingegen können landesweit in einem der 13 Finanzämter absolviert werden. Im kommenden Jahr werden alle 13 Finanzämter von Angermünde bis Cottbus sowie von Kyritz bis Frankfurt (Oder) Plätze für den praktischen Teil von Ausbildung und Studium anbieten. Neu ist in diesem Jahr: Bewerberinnen und Bewerber können sich konkret auf ein oder mehrere Finanzämter bewerben. Bislang war nur eine landesweite Bewerbung mit Angabe von drei Wunschfinanzämtern möglich.

Gesucht werden dabei auch wieder polnischsprachige Bewerberinnen und Bewerber, da zum Beispiel die Finanzämter Cottbus und Oranienburg für die Besteuerung von in Deutschland tätigen polnischen Unternehmen und deren polnischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zuständig sind. Polnischsprachige Interessenten müssen für eine erfolgreiche Bewerbung über gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen und die gleichen fachlichen Anforderungen erfüllen wie inländische Interessenten.

Interessierte für beide Ausbildungsgänge können sich bis zum 31. Dezember 2022 über die Internetseite www.bewerbung.steuer-deine-zukunft.de bewerben. Informationen zur Ausbildung und zum dualen Studium sowie zum Leben auf dem Campus und dem Bewerbungsverfahren zu finden Sie hier steuer-deine-zukunft.de.

In der Fachhochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule stehen Andreas Lange und Michaela Franzke für eine telefonische Beratung zur Verfügung. Alle Fragen rund um das Bewerbungsverfahren, Eignungstest oder Auswahlgespräch sowie allgemein zu Ausbildung und Studium werden gern telefonisch unter (03375) 672-672 oder per E-Mail unter Ausbildung@fhf.brandenburg.de beantwortet.

Hintergrund

An der Fachhochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule werden die zukünftigen Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten des gehobenen und des mittleren Steuerverwaltungsdienstes des Landes Brandenburg während der Theoriephasen ausgebildet. Beide Einrichtungen befinden sich in Königs Wusterhausen. Die praktische Ausbildung wird in einem heimatnahen Finanzamt des Landes angeboten. Gegenwärtig werden an der Fachhochschule für Finanzen in einem dreijährigen Studium 928 Studentinnen und Studenten und an der Landesfinanzschule in einer zweijährigen Ausbildung 629 Schülerinnen und Schüler aus den Ländern Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und des Bundeszentralamtes für Steuern ausgebildet (Stand 1. September 2022).

Mehr Informationen unter: www.fhf.brandenburg.de

###########################################

Administracja finansowa Brandenburgii poszukuje polskojęzycznych kandydatów do wykształcenia zawodowego i na studia

Od zaraz składać można podania o przyjęcie na wykształcenie zawodowe i studia rozpoczynające się latem 2023 roku. Nowość: preferencje dotyczące lokalizacji będą uwzględniane już w procesie składania wniosków.

Königs Wusterhausen – Kliknięcie za kliknięciem w kierunku rozpoczęcia kariery w administracji finansowej Brandenburgii: Osoby, które chciałyby latem przyszłego roku rozpocząć dwuletnie wykształcenie zawodowe w zarządzaniu finansami lub trzyletnie studia na kierunku dyplomowanego zarządcy finansami, mogą już drogą elektroniczną składać swoje dokumenty aplikacyjne. Części teoretyczne obu programów będą odbywać się na terenie kampusu administracji finansowej w Königs Wusterhausen.

Z kolei części praktyczne można ukończyć w jednym z 13 urzędów skarbowych na obszarze całego kraju związkowego. W przyszłym roku wszystkie brandenburskie urzędy skarbowe od Angermünde do Cottbus i od Kyritz do Frankfurtu nad Odrą będą oferować praktyczną część kształcenia zawodowego i studiów. Nowością w tym roku jest to, że osoby aplikujące mogą składać wniosek o przydzielenie do konkretnego lub do kilku urzędów skarbowych. Wcześniej można było składać wniosek jedynie na cały kraj związkowy z wymienieniem trzech preferowanych urzędów skarbowych.

Ponownie poszukiwani są również polskojęzyczni kandydaci, gdyż np. urzędy skarbowe w Cottbus i Oranienburgu odpowiedzialne są za opodatkowanie polskich firm działających w Niemczech i ich polskich pracowników. Kandydaci polskojęzyczni muszą posiadać dobrą znajomość języka niemieckiego i spełniać te same wymagania zawodowe, jak kandydaci z Niemiec, aby móc skutecznie aplikować.

Zainteresowani obydwoma kierunkami mogą składać podania do 31 grudnia 2022 roku za pośrednictwem strony internetowej www.bewerbung.steuer-deine-zukunft.de. Informacje na temat kształcenia zawodowego i studiów, a także życia na kampusie i procedury aplikacyjnej można znaleźć tutaj: steuer-deine-zukunft.de.

W Wyższej Szkole Finansów i Państwowej Szkole Finansów konsultacji telefonicznynych udzielają Andreas Lange i Michaela Franzke. Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące procedury aplikacyjnej, testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, a także ogólnych informacji o wykształceniu zawodowym i studiach chętnie udzielimy telefonicznie pod numerem (03375) 672-672 lub mailowo pod adresem Ausbildung@fhf.brandenburg.de.

Kontekst

W Wyższej Szkole Finansów oraz w Państwowej Szkole Finansów przyszli urzędnicy skarbowi wyższego i średniego szczebla administracji podatkowej Kraju Związkowego Brandenburgia otrzymują wykształcenie teoretyczne. Obie instytucje znajdują się w Königs Wusterhausen. Szkolenie praktyczne oferowane jest w urzędzie skarbowym w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie 928 studentów kształci się w Wyższej Szkole Finansów na trzyletnich studiach, a 629 uczniów z krajów związkowych Brandenburgii, Berlina, Saksonii-Anhalt oraz z Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego kształci się w Państwowej Szkole Finansów na kursie dwuletnim (dane na 1 września 2022 r.).

Więcej informacji na stronie: www.fhf.brandenburg.de