20.03.2021

| 8/2021

Polen offiziell Hochinzidenzgebiet - Woidke: Mit maßvollen Reaktionen Lebensadern der Grenzregion aufrechterhalten

po polsku

Nach der gestrigen Einstufung Polens als Hochinzidenzgebiet hat Ministerpräsident Dietmar Woidke eine maßvolle Einschränkung der Mobilität über die Grenze angekündigt. Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit betonte zugleich, es werde „alles getan, um grenzüberschreitendes Leben und Arbeiten so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Wichtig ist: Die Grenze bleibt geöffnet.“

Die Bundesregierung hat Polen gestern als Hochinzidenzgebiet eingestuft, wie das Robert-Koch-Institut bekanntgab. Dies sind Risikogebiete mit besonders hohem Infektionsgeschehen. In Polen gibt es seit einigen Wochen steigende Neuinfektionen, die anhaltend deutlich über dem 7-Tages-Inzidenz-Schwellenwert von 200 liegen und derzeit sogar bei über 300. Die Entscheidung hat zur Folge, dass bereits ab Sonntag, 21.03. 0.00 Uhr, strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland gelten. Im Vorfeld standen Vertreterinnen und Vertreter beider Regierungen in engem Austausch. Polen hat in Reaktion auf das Infektionsgeschehen einen landesweiten Lockdown ab dem 20.03. angekündigt.

Woidke: „Polen hat mit einer dritten Welle der Pandemie zu kämpfen. Die Werte sind bei unseren Nachbarn jetzt so hoch, dass das gesamte Land zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden musste. Ich bedaure das sehr und wünsche unseren polnischen Nachbarn, dass sich die Situation bald wieder entspannt. Ich will in Kürze die Situation mit meinem polnischen Partner beraten.

Da auch in Deutschland die Lage kritisch ist, ist es derzeit erforderlich, die Mobilität über die Grenze einzuschränken. Die Pandemie lässt uns leider keine andere Wahl. Wir tun aber alles, um grenzüberschreitendes Leben und Arbeiten so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, indem wir Ausnahmeregelungen für Grenzpendler vorsehen. Unser Ziel ist es, die Lebensadern der Grenzregion aufrechtzuerhalten. Einschränkungen an der Grenze gelten nur auf Zeit und müssen maßvoll sein. Es liegt an uns allen und unserem Verhalten, dass die Pandemie eingedämmt werden kann.“

Zentraler Punkt der strengeren Einreiseregeln ist, dass zusätzlich zu der bereits bestehenden Quarantänepflicht und der digitalen Einreiseanmeldung grundsätzlich ein aktueller negativer Corona-Test vorliegen muss.

Die Einreise aus dem Hochinzidenzgebiet Polen nach Brandenburg ist deshalb ab kommendem Sonntag grundsätzlich nur mit einem negativen Testnachweis möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Berufspendler und Personen, die Bildungsangebote wahrnehmen, müssen sich zweimal wöchentlich testen lassen. Um einem möglicherweise erhöhten Bedarf an Testnachweisen begegnen zu können, unterstützt die Landesregierung mit dem zusätzlichen Aufbau von Teststationen in der unmittelbaren Nähe von stark frequentierten Grenzübergängen. Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat in Kooperation mit einem externen Dienstleister dafür vorerst drei Teststationen in Frankfurt (Oder), an der Bundesautobahn 12 und in Guben vorgesehen. Alle drei Teststationen werden am 22. März ab 07:00 Uhr ihren Betrieb aufnehmen. Es gilt zudem eine 10-tägige Quarantänepflicht, die frühestens am fünften Tag mit einer weiteren negativen Testung beendet werden kann.

Ausnahmen von der Quarantänepflicht bestehen weiter für Grenzpendler und Grenzgänger, die wegen Beruf, Schule, Studium, Weiterbildung oder aber zum Besuch enger Familienangehöriger oder Lebenspartner die Grenze überschreiten. Beschäftigte müssen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers über die Notwendigkeit ihrer Tätigkeit mit sich führen, das gilt ebenso für Personen, die (Aus-)Bildungsangebote grenzüberschreitend wahrnehmen. Die digitale Anmeldung müssen sie dennoch vornehmen. Für Durchreisende gilt die Anmelde-, Test- und Quarantänepflicht nicht. Sie sind aber grundsätzlich verpflichtet, das Land auf schnellstem Wege zu verlassen.

Sollte Polen künftig zum Virusvariantengebiet verklärt werden, gelten weitere verschärfte Maßnahmen.
Es gilt unabhängig davon weiterhin der eindringliche Appell der Bundesregierung und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Bundesländer, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und ins Ausland zu verzichten.

Zu den Detailregelungen siehe:


Poczdam, 20.03.2021 r.

Informacja prasowa

Polska oficjalnie obszarem wysokiego ryzyka – Woidke: zachować kluczowe arterie życia w regionie przygranicznym, reagując w sposób wyważony

Po wczorajszym zakwalifikowaniu Polski jako obszaru wysokiego ryzyka, premier Dietmar Woidke ogłosił umiarkowane ograniczenia w mobilności przy przekraczaniu granicy. Jednocześnie koordynator rządu federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej podkreślił, że „uczynimy wszystko, aby nowe ograniczenia w jak najmniejszym stopniu zaciążyły na życiu i pracy transgranicznej. Ważne jest to, że granica pozostaje otwarta.“

Wczoraj rząd federalny zaklasyfikował Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności, o czym poinformował Instytut Roberta Kocha. Są to obszary ryzyka o szczególnie wysokiej częstotliwości występowania zachorowań. W Polsce od kilku tygodni wzrasta liczba nowych zakażeń COVID-19, utrzymujących się znacznie powyżej progu zachorowalności i wynoszącego w ciągu tygodnia 200, a obecnie nawet powyżej 300 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Decyzja ta oznacza, że już od niedzieli 21.03. od godz. 0:00 obowiązywać będą zaostrzone przepisy dotyczące wjazdu do Niemiec. W przededniu podjęcia decyzji przedstawicielki i przedstawiciele obu rządów pozostawali ze sobą w ścisłym kontakcie. Polska ogłosiła ogólnokrajowy lockdown od 20.03., reagując w ten sposób na gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń.

Woidke: „Polska zmaga się z trzecią falą pandemii.  Liczba zachorowań jest u naszych sąsiadów obecnie tak wysoka, że cały kraj musiał zostać uznany za obszar o wysokiej zachorowalności. Bardzo nad tym ubolewam i życzę polskim sąsiadom, aby sytuacja niebawem znów się uspokoiła. Zamierzam wkrótce omówić tę sytuację z moim polskim partnerem.

Ponieważ sytuacja w Niemczech jest również krytyczna, konieczne jest obecnie ograniczenie mobilności transgranicznej. Niestety, pandemia nie pozostawia nam innego wyboru. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić jak najmniejszy wpływ obostrzeń na życie i pracę w wymiarze transgranicznym, przewidując wyjątki dla pracowników transgranicznych. Naszym celem jest utrzymanie kluczowych arterii życia regionu przygranicznego. Ograniczenia na granicy są tylko tymczasowe i muszą być umiarkowane. To od nas wszystkich i naszego zachowania zależy, czy uda się powstrzymać pandemię.“

Głównym punktem surowszych przepisów dotyczących wjazdu jest to, że oprócz istniejącego już obowiązku kwarantanny oraz wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu należy zawsze mieć przy sobie aktualny, ujemny wynik testu na obecność koronawirusa.

Wjazd z obszaru wysokiej zachorowalności, jakim jest Polska, do Brandenburgii jest zatem od najbliższej niedzieli zasadniczo możliwy tylko po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie może być wykonany wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Osoby dojeżdżające do pracy i korzystające z ofert kształcenia muszą być testowane dwa razy w tygodniu. Aby sprostać prawdopodobnie zwiększonemu zapotrzebowaniu na zaświadczenia o wyniku testu, rząd landowy wspiera tworzenie dodatkowych punktów testowych w bezpośrednim sąsiedztwie silnie uczęszczanych przejść granicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego we współpracy z zewnętrznym usługodawcą zaplanowało w tym celu wstępnie trzy punkty testowe we Frankfurcie nad Odrą, na autostradzie federalnej nr 12 i w Guben. Wszystkie trzy punkty testowe rozpoczną pracę 22 marca od godziny 7:00. Ponadto obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, którą można zakończyć najwcześniej piątego dnia z kolejnym negatywnym wynikiem testu.

Zwolnienia z obowiązku kwarantanny mają nadal zastosowanie do osób dojeżdżających do pracy za granicą oraz pracowników transgranicznych, którzy przekraczają granicę w celu podjęcia pracy, nauki w szkole, studiów, dalszego kształcenia lub w celu odwiedzenia bliskich członków rodziny lub partnerów życiowych. Pracownicy muszą posiadać zaświadczenie od pracodawcy o konieczności wykonywania pracy; dotyczy to również osób, które korzystają z transgranicznych ofert edukacyjnych, w tym nauki zawodu. Mimo to muszą jeszcze wypełnić cyfrową deklarację wjazdu. Obowiązek zarejestrowania się, przeprowadzenia testu i kwarantanny nie dotyczy osób przejeżdżających tranzytem. Są one jednak z reguły zobowiązane do opuszczenia terenu Republiki Federalnej Niemiec jak najkrótszą drogą.

Jeżeli w przyszłości Polska zostanie uznana za obszar występowania wariantów wirusa, zastosowane zostaną dalsze zaostrzone środki.

Niezależnie od tego rząd federalny i premierzy wszystkich krajów związkowych nadal apelują o rezygnację z podróży w obrębie Niemiec i za granicę, o ile nie są one absolutnie konieczne.

W kwestii szczegółowych regulacji patrz: 1. Rozporządzenie o kwarantannie: https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv  2. Faktenblätter Einreise nach Brandenburg des MIK  (Ulotki informacyjne odnośnie wjazdu do Brandenburgii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego)