03.02.2021

| 4/2021

Gemeinsam gegen Corona: Kabinett verlängert Quarantäneverordnung für Einreisende und Reiserückkehrer um vier Wochen

Neuregelung für Einreisen aus Hochinzidenzländern

po polsku

Die Landesregierung hat im Umlaufverfahren eine neue Quarantäne-Verordnung beschlossen. Sie tritt am Freitag, 05. Februar, in Kraft und ist vier Wochen, bis 04. März, gültig. Damit werden verschärfte Regeln für Einreisende und Rückkehrende aus (1) Hochinzidenzländern und (2) Staaten mit Mutationen des Coronavirus (Virusvarianten) eingeführt. Die bisherige Regel bleibt bestehen, wonach sich aus einem (3) Risikostaat nach Brandenburg Einreisende grundsätzlich in Quarantäne begeben und auf das Coronavirus testen lassen müssen. Dazu gehört auch Brandenburgs Nachbarland Polen. Die jeweilige Einstufung wird von der Bundesregierung veröffentlicht (Link hierzu und weitere Informationen: Informationen zu Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen in Deutschland - Auswärtiges Amt).  Ausnahmen bestehen in Abhängigkeit der Risikoeinstufung z. B. für berufsbedingte Grenzpendler oder den Besuch von engen Familienangehöri-gen. Die Quarantänepflicht beim kleinen Grenzverkehr bleibt unverändert. Verstöße gegen die Regeln können mit Bußgeld bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Im Detail ist festgelegt, dass alle Einreisenden aus (2) Virusvarianten-Staaten zwingend einen negativen Coronatest vorweisen müssen. Er darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorlie-gen. Für Einreisende aus (1) Hochinzidenzländern werden noch Detailregelungern getroffen und gesondert bekannt gegeben. Einreisende aus (3) „normalen“ Risikogebieten können ohne Test einreisen, sind jedoch verpflichtet, sich binnen 48 Stunden nach ihrer Einreise auf das Coronavirus testen zu lassen.

Unabhängig davon, aus welchem Risikogebiet (1, 2 od. 3) eine Einreise erfolgt, gilt grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht. Ab dem fünften Quarantänetag besteht die Möglichkeit der Freitestung durch ein negatives Testergebnis. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind für alle 3 Einstufungen Durchreisende und Personen, die sich weniger als 72 Stunden in Brandenburg aufhalten, wenn sie für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems benötigt werden oder Beschäftigte im Waren- und Personenverkehr sind.

Wenn die Einreise aus einem „normalen“ Risiko-Gebiet (3) erfolgt, gelten weitere Ausnahmen zum Beispiel für Berufspendler, für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende, Arztbesuche sowie für Besuche von Verwandten ersten Grades oder Lebenspartnern. Der „kleine Grenzverkehr“ etwa für Einkäufe in Polen führt weiterhin zu einer Quarantänepflicht. Die Pflicht zur digitalen Einreiseanmeldung bleibt bestehen, ist aber ab sofort in der Einreiseverordnung des Bundes geregelt.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher: „Bis wir ausreichend Menschen ge-impft haben, hat die Eindämmung des Virus weiter höchste Priorität. Das gilt auch für Reisen. Wer nicht unbedingt muss, sollte auf unnötige Reisetätigkeiten verzichten. Gerade die Einschleppung von Virus-Mutationen und Einreisen aus Hochinzidenzgebieten können die zarten Erfolge der jetzigen Einschränkungen ganz schnell zunichtemachen. Das gilt es mit aller Kraft zu verhindern.


Razem przeciwko koronawirusowi: Gabinet przedłuża o cztery tygodnie obowiązywanie Rozporządzenia w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających / Nowe przepisy dotyczące wjazdu z krajów o wysokiej zachorowalności.

Rząd Krajowy przyjął dziś w procedurze obiegowej nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny. Rozporządzenie wchodzi w życie w piątek 5 lutego i będzie obowiązywać przez cztery tygodnie do 4 marca. Na mocy tego dokumentu zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne zasady dotyczące wjazdów i powrotów z (1) krajów o wysokiej zachorowalności oraz z (2) państw, w których występują mutacje koronawirusa (warianty wirusa). W dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowa reguła, w myśl której osoby wjeżdżające do Brandenburgii z (3) państwa ryzyka muszą co do zasady udać się na kwarantannę i wykonać test na koronawirusa. Wśród tych państw znajduje się sąsiad Brandenburgii – Polska. Aktualna klasyfikacja krajów jest publikowana przez Rząd Federalny (Stosowny link oraz dalsze informacje: Informacje o ograniczeniach wjazdu i przepisach dotyczących kwarantanny w Niemczech – Ministerstwo Spraw Zagranicznych (auswaertiges-amt.de). Obowiązują pewne wyjątki, które zależą od klasyfikacji ryzyka, np. dla osób dojeżdżających do pracy za granicą lub osób odwiedzających bliskich członków rodziny. Obowiązek kwarantanny dla małego ruchu granicznego pozostaje bez zmian. Naruszenie tych zasad podlega karze grzywny w wysokości do 25.000 euro.

Konkretnie ustalono, że wszystkie osoby przyjeżdżające z (2) państw, w których występują warianty wirusa muszą obligatoryjnie przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Wynik ten nie może być starszy niż 48 godzin i musi być dostępny w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Wciąż są dopracowywane szczegółowe regulacje dla osób wjeżdżających z (1) krajów o wysokiej zachorowalności, których ogłoszenie nastąpi oddzielnie. Osoby przyjeżdżające z (3) „normalnych" obszarów ryzyka mogą wjechać bez testu, ale są zobowiązane do poddania się testowi na koronawirusa w ciągu 48 godzin od wjazdu.
Niezależnie od tego, z którego obszaru ryzyka (1, 2 lub 3) następuje wjazd, obowiązuje co do zasady dziesięciodniowa kwarantanna. Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu, który można przeprowadzić od piątego dnia kwarantanny. W przypadku wszystkich 3 kategorii rejonów z obowiązku kwarantanny są wyłączone osoby przejeżdżające tranzytem i osoby, które przebywają w Brandenburgii krócej niż 72 godziny, jeśli ich obecność jest potrzebna do utrzymania systemu opieki zdrowotnej lub gdy są pracownikami zatrudnionymi w związku z przepływem towarów i osób.

Przy wjeździe z „normalnego” obszaru ryzyka (3) obowiązują kolejne wyjątki, na przykład dotyczące osób dojeżdżających do pracy, uczniów, stażystów i studentów, wizyt lekarskich oraz odwiedzin u krewnych pierwszego stopnia lub partnerów życiowych. Z kolei wyjazd w ramach „małego ruchu granicznego”, np. w celu zrobienia zakupów w Polsce, nadal powoduje konieczność odbycia obligatoryjnej kwarantanny. Pozostaje w mocy obowiązek wypełniania cyfrowej deklaracji wjazdu, przy czym od teraz jest on uregulowany w federalnym rozporządzeniu w sprawie wjazdu.

Minister zdrowia Ursula Nonnemacher: „Zahamowanie rozwoju wirusa pozostaje najwyższym priorytetem do czasu, gdy nie zaszczepimy wystarczającej liczby osób. Nasze działania dotyczą również sfery podróżowania. Kto nie musi koniecznie udać się w podróż, ten powinien zrezygnować z niepotrzebnego wyjazdu. W szczególności przywleczenie mutacji wirusa oraz przyjazdy z obszarów o wysokiej zachorowalności mogą szybko zniweczyć kruche sukcesy osiągnięte dzięki obecnym restrykcjom. Musimy podjąć wszelkie starania, by temu zapobiec.”