Ministerium der Finanzen und für Europa

Publikationen und Informationen

Steuern und Finanzamt

Bauen und Liegenschaften

Haushalt und Finanzen

Landesbeteiligungen, Bürgschaften, Sparkassenaufsicht, Offene Vermögensfragen

Europa

Öffentlicher Dienst

22.09.2020Online-Umfrage: Brandenburgisch-polnische Nachbarschaft mitgestalten | 79/2020

Ankieta online: Współkształtowanie polsko-brandenburskiego sąsiedztwa

zwei Puzzleteile mit deutscher und ponlischer Flagge Neues Fenster: Bild - Deutsch-Polnische Zusammenarbeit - vergrößern Symbolbild: Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Wersja polska poniżej / polnische Version unten

Europaministerium führt bis 2. Oktober Umfrage zu Beziehungen zwischen Brandenburg und Nachbarland durch / Ergebnisse fließen in neue Strategie der Landesregierung ein

Potsdam – Welchen zentralen Herausforderungen sollte sich die Landesregierung Brandenburg im brandenburgisch-polnischen Kontext annehmen? Oder: Wo sehen Sie zentrale Hindernisse für einen gemeinsamen verflochtenen brandenburgisch-polnischen Raum in der Mitte Europas? Diese und andere Fragen sind Teil einer Online-Umfrage, die Brandenburgs Europaministerium derzeit insbesondere bei Akteuren der brandenburgisch-polnischen Zusammenarbeit durchführt. Aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, an der bis zum 2. Oktober laufenden Umfrage teilzunehmen. Der Hintergrund ist eine neue ressortübergreifende Strategie der Landesregierung zur Zusammenarbeit von Brandenburg und Polen, in die die Ergebnisse der Umfrage mit einfließen sollen.

„Wer Interesse hat, die Nachbarschaft im brandenburgisch-polnischen Verflechtungsraum aktiv mitzugestalten, ist herzlich eingeladen, sich an der Umfrage zu beteiligen. Und ich denke dabei nicht nur an das unmittelbare Grenzgebiet, sondern ganz bewusst auch an Akteure aus ganz Brandenburg und ihre polnischen Partner“, betont Brandenburgs Europastaatssekretär Jobst-Hinrich Ubbelohde, der zugleich Beauftragter für brandenburgisch-polnische Beziehungen ist. „Die aktuelle Koalitionsvereinbarung misst der Zusammenarbeit mit Polen und den polnischen Nachbarwoiwodschaften Brandenburgs eine besondere Bedeutung zu. Um dem besonderen Auftrag der brandenburgischen Landesverfassung gerecht zu werden, möchten wir den Austausch im brandenburgisch-polnischen Verflechtungsraum auf Landesebene, kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene weiterbefördern. Hierzu entwickeln wir eine einheitliche Strategie Brandenburgs für die Zusammenarbeit mit Polen“, erläutert Ubbelohde.

Unter dem Arbeitstitel „Entwicklungskonzept für den brandenburgisch-polnischen Verflechtungsraum“ sollen Zielsetzungen des Landes Brandenburg für einen eng verflochtenen gemeinsamen Raum in der Mitte Europas in den kommenden zehn Jahren formuliert werden, erklärt der Europastaatssekretär. „Bei der Erarbeitung des Konzepts möchten wir die Expertise deutscher und polnischer Akteurinnen und Akteure auf regionaler, kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene aus möglichst vielen Themenbereichen einbeziehen“, betont Ubbelohde weiter. „Wir freuen uns auf Ihre aktive Mitwirkung!“

Die Online-Umfrage wird in den Sprachen Deutsch, Polnisch, Englisch und Sorbisch durchgeführt. Zu finden ist sie auf der Internetseite des Ministeriums der Finanzen und für Europa: mdfe.brandenburg.de

Download:


Wersja polska

Ankieta online: Współkształtowanie polsko-brandenburskiego sąsiedztwa

W okresie do 2 października Ministerstwo Spraw Europejskich przeprowadza ankietę internetową dotyczącą stosunków między Brandenburgią a jej krajem sąsiadującym / Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w nowej strategii rządowej kraju związkowego

Poczdam - Jakimi głównymi wyzwaniami powinien zająć się rząd kraju związkowego Brandenburgia w kontekście stosunków Brandenburgii z Polską? Lub: Gdzie widzą Państwo główne przeszkody dla wspólnego, polsko-brandenburskiego obszaru powiązań w centrum Europy? Te i inne pytania są częścią internetowej ankiety, którą obecnie przeprowadza brandenburskie Ministerstwo Spraw Europejskich, szczególnie wśród osób zaangażowanych we współpracę Brandenburgii z Polską. Zainteresowani obywatele i obywatelki także są zaproszeni do udziału w ankiecie, która będzie dostępna do 2 października. Powodem ankiety jest nowo powstająca, międzyresortowa strategia brandenburskiego rządu na rzecz współpracy pomiędzy Brandenburgią i Polską. Wyniki internetowego badania zostaną wykorzystane podczas tworzenia strategii.   

"Każdy, kto jest zainteresowany aktywnym kształtowaniem sąsiedztwa na brandenbursko-polskim obszarze powiązań, jest serdecznie zaproszony do wzięcia udziału w badaniu. Mam na myśli nie tylko najbliższy obszar przygraniczny, ale także podmioty z całej Brandenburgii oraz ich polskich partnerów", podkreśla sekretarz stanu ds. europejskich Brandenburgii Jobst-Hinrich Ubbelohde, który jest również pełnomocnikiem ds. stosunków polsko-brandenburskich. „Obecna umowa koalicyjna w Brandenburgii przywiązuje szczególną wagę do współpracy z Polską i sąsiadującymi z Brandenburgią województwami. Aby sprostać szczególnemu zobowiązaniu wynikającemu z konstytucji kraju związkowego Brandenburgii, chcielibyśmy kontynuować wspieranie wymiany na polsko-brandenburskim obszarze powiązań, odbywającej się na szczeblu krajowym, gminnym i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu opracowujemy jednolitą brandenburską strategię współpracy z Polską”, wyjaśnia Ubbelohde.

Pod roboczym tytułem „Koncepcja rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań" mają zostać sformułowane cele kraju związkowego Brandenburgia na najbliższe dziesięć lat począwszy od roku 2020, a odnoszące się do ściśle ze sobą powiązanego, wspólnego obszaru w centrum Europy, podkreśla sekretarz stanu ds. Europy. "Opracowując tę koncepcję, chcielibyśmy skorzystać z fachowej wiedzy niemieckich i polskich aktorów na szczeblu regionalnym, gminnym i społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujących jak największą grupę obszarów tematycznych", kontynuuje Ubbelohde. "Czekamy na Państwa aktywny udział!”

Badanie online będzie prowadzone w językach niemieckim, polskim, angielskim i serbołużyckim. Można je znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i Europy: mdfe.brandenburg.de

Bookmarken bei
Facebook Twitter Google Bookmarks VZ Netzwerke Delicious StumbleUpOn


Auswahl

Jahr
Rubrik


Kontakt

Ingo Decker
Pressesprecher

Telefon: (0331) 866-6007
Telefax: (0331) 866-6666
Handy: 0170 835 2381
E-Mail:
pressestelle@mdfe.brandenburg.de