Ministerium der Finanzen und für Europa

Publikationen und Informationen

Steuern und Finanzamt

Bauen und Liegenschaften

Haushalt und Finanzen

Landesbeteiligungen, Bürgschaften, Sparkassenaufsicht, Offene Vermögensfragen

Europa

Öffentlicher Dienst

Online-Umfrage

Gestalten Sie die brandenburgisch-polnische Nachbarschaft

Staatssekretär Jobst-Hinrich Ubbelohde Neues Fenster: Bild - Staatssekretär Jobst-Hinrich Ubbelohde - vergrößern Staatssekretär Jobst-Hinrich Ubbelohde ©MdFE

Polska wersja językowa

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Akteure der brandenburgisch-polnischen Zusammenarbeit,

ich möchte Sie hiermit zur Mitwirkung an der Erarbeitung unseres „Entwicklungskonzepts für den brandenburgisch-polnischen Verflechtungsraum“ einladen.

Die aktuelle Koalitionsvereinbarung in Brandenburg misst der Zusammenarbeit mit Polen und den polnischen Nachbarwoiwodschaften Brandenburgs eine besondere Bedeutung zu. Um dem besonderen Auftrag der brandenburgischen Landesverfassung gerecht zu werden, möchten wir den Austausch im brandenburgisch-polnischen Verflechtungsraum auf Landesebene, kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene weiter befördern. Es ist hierfür die Entwicklung einer einheitlichen Strategie Brandenburgs für die Zusammenarbeit mit Polen vorgesehen.

Das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg widmet sich aktuell der Erarbeitung einer solchen ressortübergreifenden Strategie.

Unter dem Arbeitstitel „Entwicklungskonzept für den brandenburgisch-polnischen Verflechtungsraum“ sollen von 2020 ausgehend Zielsetzungen des Landes Brandenburg in den kommenden zehn Jahren für einen eng verflochtenen gemeinsamen Raum in der Mitte Europas formuliert werden. Basis sind dabei auch die Ziele des Gemeinsamen Zukunftskonzepts für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum (GZK2030) – Vision 2030.

Bei der Erarbeitung des Konzepts möchten wir die Expertise deutscher und polnischer Akteurinnen und Akteure auf regionaler, kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene einbeziehen. In welchen Bereichen sehen Sie in Ihren Tätigkeitsfeldern zentrale Zielsetzungen im brandenburgisch-polnischen Kontext für die kommenden Jahre? Welche strukturellen Hindernisse nehmen Sie wahr? Welche Best-Practice-Beispiele für einen gemeinsamen verflochtenen brandenburgisch-polnischen Raum kennen Sie? Welche neuen Bedarfe sind aus Ihrer Sicht im brandenburgisch-polnischen Kontext im Rahmen der COVID19-Pandemie zu Tage getreten?

Ich freue mich sehr, wenn Sie diese und weitere Fragen hier im Rahmen unserer kurzen Online-Umfrage beantworten und sich auch im weiteren Beteiligungsprozess bei der Erarbeitung unserer Strategie einbringen!

Die Umfrage ist für insgesamt drei Wochen bis zum 2.10.2020 freigeschaltet.

Leiten Sie den Link zur Umfrage gerne auch an weitere Ihnen bekannte Akteure der brandenburgisch-polnischen Zusammenarbeit weiter. Eine polnische Version der Umfrage finden Sie hier, Versionen auf Englisch hier sowie auf Niedersorbisch hier.

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

 

Jobst-Hinrich Ubbelohde

Staatssekretär für Europa und Beauftragter für Brandenburgisch-Polnische Beziehungen


 

Szanowni Państwo,
Drodzy uczestnicy współpracy polsko-brandenburskiej,

pragnę zaprosić Państwa do udziału w procesie przygotowywania naszej „Koncepcji rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań“.

Obecna umowa koalicyjna w Brandenburgii przywiązuje szczególną wagę do współpracy z Polską i sąsiadującymi z Brandenburgią województwami. Aby sprostać szczególnemu zobowiązaniu wynikającemu z konstytucji kraju związkowego Brandenburgii, chcielibyśmy kontynuować wspieranie wymiany na polsko-brandenburskim obszarze powiązań odbywającej się na szczeblu krajowym, gminnym i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu planujemy opracowanie jednolitej brandenburskiej strategii współpracy z Polską.

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia zajmuje się obecnie opracowywaniem takiej międzyresortowej strategii.

Pod roboczym tytułem „Koncepcja rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań" mają zostać sformułowane cele kraju związkowego Brandenburgia na najbliższe dziesięć lat począwszy od roku 2020, odnoszące się do ściśle ze sobą powiązanego, wspólnego obszaru w centrum Europy. Ich podstawą będą również cele „Wspólnej koncepcji przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań (WKP2030) - Wizja 2030”. 

Podczas opracowywania tej koncepcji chcielibyśmy skorzystać z doświadczenia polskich i niemieckich podmiotów działających na szczeblu krajowym, gminnym i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. W jakich obszarach swojej działalności widzicie Państwo główne cele na najbliższe lata, mające kontekst polsko-brandenburski? Jakie widzicie Państwo przeszkody strukturalne? Jakie są Państwu znane przykłady najlepszych praktyk dotyczące powiązanego ze sobą obszaru polsko-brandenburskiego? Patrząc z Państwa perspektywy, jakie pojawiły się nowe potrzeby w polsko-brandenburskim kontekście w związku z pandemią COVID19?

Cieszyłbym się, gdyby mogli Państwo odpowiedzieć na te i inne pytania tutaj w naszej krótkiej ankiecie online i gdyby zaangażowali się Państwo w nasze działania uczestnicząc w opracowywaniu naszej strategii!

Ankieta jest dostępna przez trzy tygodnie do dnia 2.10.2020 r.

Prosimy o przesłanie linku do ankiety innym, znanym Państwu podmiotom realizującym współpracę polsko-brandenburską. Niemiecką wersję językową ankiety można znaleźć tutaj, angielską wersję tutaj, a dolnołużycką wersję tutaj.

Bardzo dziękuję za udział!

 

Jobst-Hinrich Ubbelohde

Sekretarz Stanu ds. europejskich i Pełnomocnik ds. stosunków polsko-brandenburskich

Letzte Aktualisierung: 14.09.2020
Bookmarken bei
Facebook Twitter Google Bookmarks VZ Netzwerke Delicious StumbleUpOn

Online-Umfrage

direkt zur Online-Umfrage