Ministerium der Finanzen und für Europa

Publikationen und Informationen

Steuern und Finanzamt

Bauen und Liegenschaften

Haushalt und Finanzen

Landesbeteiligungen, Bürgschaften, Sparkassenaufsicht, Offene Vermögensfragen

Europa

Öffentlicher Dienst

25.03.2020Unterstützung für polnische Berufspendler: Finanzministerin kündigt Hilfe an | 30/2020

Polen führt neue Quarantäne-Bestimmungen für Berufspendler ein – bisherige Ausnahmen entfallen ab Freitag

Grenzbrücke über die Oder bei Hohenwutzen Neues Fenster: Bild - Brücke in Hohenwutzen - vergrößern Grenzbrücke über die Oder bei Hohenwutzen ©Maurice Tricatelle/AdobeStock

polnische FahnePolnische Fassung / polski
Wsparcie dla osób, które codziennie dojeżdżają z Polski do pracy: Minister Finansów zapowiada pomoc


Potsdam – Finanz- und Europaministerin Katrin Lange hat an die im Land Brandenburg tätigen Berufspendler aus der Republik Polen appelliert, im Land zu bleiben und ihre berufliche Tätigkeit für ihre jeweiligen Arbeitgeber fortzusetzen. Der Hintergrund des Appells ist eine neue Verordnung des polnischen Gesundheitsministeriums, wonach ab dem 27. März die bisherigen Ausnahmeregelungen für Grenzpendler von der bereits üblichen 14-tägigen Quarantänepflicht bei der Einreise nach Polen aufgehoben werden.

Lange: „Bleiben Sie hier!“

Lange appellierte heute an alle im Land Brandenburg tätigen polnischen Pendler: „Bleiben Sie hier! Das Land Brandenburg wird Sie bei der Fortsetzung ihrer beruflichen Tätigkeit hier bei uns unterstützen. Dafür werden wir auch Geld in die Hand nehmen. Dazu werden jetzt sehr kurzfristig Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Berufspendler abgestimmt werden. Hier sind verschiedene Optionen in der Prüfung. Bleiben Sie bei uns!“, sagte Lange heute in Potsdam. Ähnliche Regelungen bestünden bereits in Sachsen für dort tätige Arbeitnehmer aus der Tschechischen Republik. Diese könnten ein Vorbild sein, sagte Lange. Aber auch andere Regelungen seien denkbar.

Konkrete Regelungen werden kurzfristig erstellt

Die Ministerin rief Landkreise, Gemeinden und Arbeitgeber dazu auf, den betreffenden polnischen Arbeitnehmern umfassende und schnellstmögliche Hilfe bei der Organisation ihres Aufenthalts in Brandenburg zu leisten. Finanz- und Wirtschaftsministerium werden in Abstimmung mit dem Corona- Krisenstab und den Wirtschaftsverbänden kurzfristig Regelungen zur Umsetzung der geplanten Unterstützung erarbeiten; die Abstimmung laufe bereits. „Jetzt aber kommt es darauf an, dass die polnischen Arbeitnehmer hierbleiben! Sie kommen sonst ab Freitag nicht mehr zur Arbeit, wenn sich an den neuen polnischen Regelungen nichts mehr ändert“, sagte Lange. „Diese Situation bereitet mir große Sorge“, fügte die Ministerin hinzu.

Europaministerin befürchtet „schwerwiegende Auswirkungen“

Es ist unklar, wie viele polnische Berufspendler in Brandenburg von den neuen Regelungen des polnischen Gesundheitsministeriums betroffen sein können. Die Anzahl könnte aber fünfstellig sein. Polnische Arbeitnehmer spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, in der (häuslichen) Pflege sowie in zahlreichen weiteren Dienstleistungsbereichen. Hinzu kommen Tätigkeiten in Handwerk, Produktion und Logistik. „Sollten diese Arbeitnehmer aus Polen ab Freitag ausfallen, weil sie nicht mehr einreisen können, sind für das Land Brandenburg schwerwiegende Auswirkungen auch in sensiblen Bereichen der kritischen Infrastruktur wie etwa dem Gesundheitswesen zu befürchten“, sagte Lange zur Begründung der Schutzmaßnahmen. 

Die Landesregierung befinde sich in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und der polnischen Seite, um eine Lösung für das Problem zu finden. Die Ministerin verwies auf derzeit laufende Gespräche zwischen der deutschen und der tschechischen Seite, um in einem vergleichbaren Fall insbesondere für das Gesundheitswesen doch noch zu praktikablen Lösungen zu kommen. Vielleicht könne dies einen Beitrag dazu leisten, auch mit Polen zu einer Veränderung der nun bevorstehenden Regelungen zu kommen, meinte die Ministerin. „Ich hoffe darauf, dass sich da noch etwas bewegt“, so Lange.

Hintergrund:

Mit Inkrafttreten der Verordnung des polnischen Gesundheitsministers vom 24. März 2020 werden weitere Einschränkungen beim Grenzübertritt wirksam. Sie betreffen Personen, die in Polen oder im Nachbarland wohnen und täglich dort arbeiten und bisher regelmäßig die Grenze passiert haben. Bisher konnten diese Personen auf dem Weg zur und von der Arbeit die Grenze passieren und waren nicht von der 14-tägigen Quarantäne betroffen. Grundlage dafür waren Dokumente, die eine Beschäftigung auf der anderen Seite der Grenze bescheinigten. Beginnend ab 27. März 2020 (Freitag, 0:00 Uhr) werden von der 14-tägigen verpflichtenden Quarantäne auch jene Berufspendler erfasst. Die Beschränkungen gelten für die gesamte Staatsgrenze der Republik Polen.

Download:


Notatka prasowa

Poczdam, dnia 25 marca 2020

Wsparcie dla osób, które codziennie dojeżdżają z Polski do pracy: Minister Finansów zapowiada pomoc

Polska wprowadza nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla osób dojeżdżających do pracy –
od piątku przestaną obowiązywać dotychczasowe wyjątki

Poczdam – Minister Finansów i Spraw Europejskich Katrin Lange wystosowała apel do osób dojeżdżających z Polski do pracy w Brandenburgii, aby pozostały w Brandenburgii i dalej pracowały dla swoich dotychczasowych pracodawców. Powodem tego apelu jest nowe rozporządzenie polskiego Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którym od 27 marca zniesione zostanie dotychczasowe zwolnienie osób dojeżdżających codziennie do pracy za granicą z obowiązującej 14-dniowej kwarantanny przy wjeździe do Polski.

Lange: "Zostańcie tu!"

Lange zaapelowała dziś do wszystkich osób, które dojeżdżają do pracy w Brandenburgii z Polski: "Zostańcie tu! Kraj związkowy Brandenburgia udzieli Państwu wsparcia, jeżeli będziecie Państwo kontynuować pracę zawodową u nas. Przeznaczymy na to również pieniądze. W tym celu w bardzo krótkim czasie zostaną uzgodnione działania na rzecz wsparcia finansowego dla osób dojeżdżających do pracy. Analizowane są różne opcje. Zostacie u nas! ", powiedziała dziś Lange w Poczdamie. Podobne uregulowania obowiązują już w Saksonii dla pracujących tam osób dojeżdżających z Republiki Czeskiej. Lange stwierdziła, że rozwiązania te mogą posłużyć nam za wzór, chociaż możliwe są również inne regulacje.

W krótkim czasie zostaną przygotowane konkretne przepisy.

Minister wezwała powiaty, gminy i pracodawców do udzielenia zainteresowanym polskim pracownikom kompleksowej i możliwie jak najszybszej pomocy w zorganizowaniu ich pobytu w Brandenburgii.

Działając w porozumieniu z zespołem zarządzania kryzysowego ds. koronawirusa oraz organizacjami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki opracuje w najbliższym czasie przepisy pozwalające na wdrożenie planowanego wsparcia; uzgodnienia są już w toku. "Jednak teraz istotne jest, aby polscy pracownicy zostali tutaj! W przeciwnym razie, jeżeli nic nie zmieni się w nowych polskich przepisach, nie będą mogli od piątku przychodzić do pracy“- powiedziała Lange. "Ta sytuacja bardzo mnie niepokoi ", dodała minister.

Minister Spraw Europejskich obawia się "poważnych konsekwencji“

Nie wiadomo, jak wiele osób dojeżdżających do pracy w Brandenburgii może zostać dotkniętych nowymi przepisami polskiego Ministerstwa Zdrowia. Może to być nawet pięciocyfrowa liczba. Polscy pracownicy odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia, w opiece (domowej) oraz w wielu innych sektorach usług. Tu pracują także osoby zatrudnione w rzemiośle, produkcji i logistyce. "Jeśli ci pracownicy z Polski znikną od piątku, ponieważ nie będą mogli wjechać do naszego kraju, Brandenburgia będzie musiała stawić czoła poważnym konsekwencjom tej sytuacji, dotykającym nawet tak wrażliwe obszary infrastruktury krytycznej, jak system opieki zdrowotnej", powiedziała Lange, wyjaśniając powody wprowadzania środków ochronnych.

Rząd Brandenburgii prowadzi uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i stroną polską w celu znalezienia rozwiązania tego problemu. Minister wskazała na trwające obecnie rozmowy między stroną niemiecką a czeską, których celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań w porównywalnej sytuacji, szczególnie w przypadku systemu opieki zdrowotnej. Być może przyczyni się to do zmiany regulacji z Polską, które nas czekają - powiedziała minister. "Mam nadzieję, że jeszcze coś się tu zmieni", stwierdziła Lange.

Tło sytuacji:

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia polskiego Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zaczynają obowiązywać kolejne ograniczenia przy przekraczaniu granicy. Dotyczą one osób, które na co dzień mieszkają w Polsce lub w kraju sąsiednim i dojeżdżają do sąsiedniego państwa do pracy regularnie przekraczając granicę. Do tej pory osoby te mogły przekraczać granicę w drodze do i z pracy i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą zwolnienia były dokumenty poświadczające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 0:00), obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna obejmie również osoby dojeżdżające do pracy. Ograniczenia te wchodzą w życie na całej granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

Bookmarken bei
Facebook Twitter Google Bookmarks VZ Netzwerke Delicious StumbleUpOn


Auswahl

Jahr
Rubrik


Kontakt

Ingo Decker
Pressesprecher

Telefon: (0331) 866-6007
Telefax: (0331) 866-6666
Handy: 0170 835 2381
E-Mail:
pressestelle@mdfe.brandenburg.de